produkce
konopných květů 

dle standardů kultivace
léčebného konopí

3

Nový
standard

Naším cílem je pozvednout proces kultivace na vysoce odbornou činnost, která vychází ze soudobého poznání nejen z praxe ale i z oblasti vědy. Náš přístup odráží vnímání květu konopí, jakožto vstupní suroviny pro produkci specializovaných doplňků a léčivých přípravků, které nelze vyrábět v podmínkách, které tomu zkrátka neodpovídají.

Díky prolnutí znalostí a komplexnosti přístupu produkujeme konopné květy s vysokou mírou standardizovaných parametrů v prémiové kvalitě. 

Pěstební
zařízení

Kultivace rostlin probíhá v čistě hydroponickém systému za použití inertních materiálů, v plně kontrolovaných indoor podmínkách.

Kvalita procesů, jejich automatizace, kontrola toku materiálů ve spojení s odborným pěstitelským a technologickým know-how dělá z našeho pěstebního zařízení nadstandard v tomto oboru.

Veškerá produkce je získávána za podmínek vyhovujících standardům léčebného konopí.

Věda 
a výzkum

Celý proces kultivace je neustále vyhodnocována a korigována ve spolupráci se špičkou akademické sféry v ČR, která se zabývá indoor pěstováním léčebného konopí.

Kromě zákonných analýz jsme chopni zajistit rozšířený screening až 17ti kanabinoidů. Dále jsme schopni poskytnout analýzu terpenů, flavonoidů, případně reziduí plísní spolu s mikrobiologickým rozborem.

Celý proces metodicky navazuje na předchozí působení ve výzkumném týmu zabývajícím se kultivací léčebného konopí na České zemědělské univerzitě v Praze od roku 2017.

náš přístup

Nový standard v pěstování konopí

Vybudovali jsme pěstební zařízení, které bude považováno za nový standard ve smyslu kvality procesů, jejich kontroly a automatizace ve spojení s odborným pěstitelským a technologickým know-how. Díky prolnutí znalostí a komplexnosti přístupu k této problematice chceme dosáhnout produkce konopných květů s vysokou mírou standardizovaných parametrů v prémiové kvalitě. V neposlední řadě je naší výsadou čistota nejen kultivačních prostor, ale i koncového produktu.

Tento přístup je klíčem k uniformitě a opakovatelnosti jednotlivých sklizní.

DOzvědět se víc

Zakladatelé SensiQure s.r.o. jsou Jiří Velechovský a Tomáš Mikula.

Jiří se na cestu kultivace konopí (nejprve technického polního) vydal již před cca 10 lety, kdy s tímto tématem obhájil obě absolventské práce. Při rozhodování jakým směrem prohloubit expertizu ve zmíněné oblasti byla volba téměř jasná. Léčebné konopí se dostávalo do povědomí veřejnosti, lékařů i pacientů a zoufale zde chyběly vědecké podklady pro to, jakým způsobem kvalifikovaně získávat tento rostlinný materiál, na nějž má být nahlíženo jako na léčivo. Proto před čtyřmi lety započal svou vědecko-výzkumnou cestu na České zemědělské univerzitě v Praze, která bude zakončena titulem Ph.D. z oblasti pěstování léčebného konopí. Hlavní důraz je kladen na vliv výživy a pěstebních podmínek na biosyntézu a obsah kanabinoidů. Za účelem rozšíření licence pro pěstování léčebného konopí vznikla na univerzitě unikátní pěstební laboratoř za jejíž designem a realizací stojí právě Jiří. Po celou dobu fungování se zde spolu s výzkumným týmem věnoval experimentům a prohlubování znalostí v dané oblasti. V současné době se kromě SensiQure Jiří věnuje publikaci vědeckých dat, na základě kterých bude završeno jeho vzdělání a tím i jedna kapitola profesního života.

Tomáš již při inženýrském studiu na ČVUT FEL nastoupil do startupu, který vyvíjel, vyráběl a celosvětově prodával 3D tiskárny. Velmi rychle se propracoval do nejužšího vedení firmy, 4 roky byl výrobním ředitelem a přímo se podílel na strategickém řízení a směřování firmy. Svět byznysu a technologií ho zcela pohltil. S nabytými zkušenostmi a kapitálem se začal soustředit na témata spojená s urbanizací a environmentální problematikou obnovitelných zdrojů. Při hledání vhodného projektu dospěl k závěru, že urban farming, potažmo indoor produkce, je něco, co bude v budoucnu hrát významnou roli ve smyslu udržitelné produkce. Myšlenka indoor produkce ovšem narážela na limity rentability u různých zemědělských plodin.

Zlom přišel, když se cesty Jiřího a Tomáše v roce 2020 prolnuly díky společné vášni pro nádechové potápění (freediving). Slovo dalo slovo a následoval byznys plán, který kloubí jak zkušenosti, vzdělání a expertizu, tak know-how v dosti specifických segmentech, jejichž prolnutím dojde k dosažení nového standardu v tomto odvětví.

Pěstební zařízení

Důsledný sběr dat
Odborné vyhodnocen

Celý výrobní proces se odehrává v plně kontrolovaných indoor podmínkách za využití nejmodernějších technologií. Díky sběru dat z celého pěstebního procesu jsme schopni včas zaznamenat a eliminovat rizikové nežádoucí vlivy, a docílit tak kýžené kvality a čistoty produkovaného květu.

Spojením moderních technologií a precizně nastavených procesů nejen dosahujeme nadstandardní kvality a čistoty ve smyslu nezávadnosti našeho produktu, ale rovněž minimalizujeme výrobní náklady, použité vstupní suroviny, spotřebu vody, a tím i environmentální dopad. Štíhlá výroba je v našem podání proces, pod kterým se skrývá produkt, jehož cesta je naplánována a kontrolována v nejvyšší možné míře: od uniformního klonu přes pěstování, sklizeň a sušení až po prémiový květ.

Kultivace rostlin probíhá v čistě hydroponickém systému za použití inertních materiálů, díky kterým nedochází k nepředvídatelnému ovlivnění tak komplexního procesu, jakým je pěstování rostlin v řízených podmínkách. Pěstební procesy jsou nastaveny na základě soudobého poznání z oblasti vědy a praxe a jejich aplikace je neustále vyhodnocována a korigována ve spolupráci se špičkou sféry v ČR, která se zabývá indoor pěstováním léčebného konopí.

Produkty

Lékařské konopí
CBD květ

Naším primárním produktem je konopný květ, který nabízíme vybraným obchodním partnerům. Takový květ je vhodný například pro další zpracování a produkci whole plant extraktů, které odráží přirozenou skladbu aktivních látek obsažených v rostlině.

První sklizeň je plánována na květen roku 2022.

Dosahujeme prémiové kvality produkce vycházející z nadstandardních výrobních prostor a procesů při zachování konkurenceschopné ceny na trhu. V první fázi bude produktem CBD květ, který bude vypěstován za podmínek vyhovujících standardům léčebného konopí. Po získání licence pro kultivaci léčebného konopí bude portfolio doplněno o květy léčebného konopí. Veškerá produkce bude kromě zákonných analýz obsahovat i možnost rozšířeného screeningu květů na obsah až 17 kanabinoidů (včetně jejich kyselinných forem), dále analýzu terpenů, případně flavonoidů a reziduí plísní spolu s mikrobiologickým rozborem.

květ CBD
CBD

Výzkum a Vývoj

Your decision,
Our precision!

Naplnění naší vize nespočívá pouze v produkci prémiového květu konopí, ale i v identifikaci a posouvání hranic v celém procesu hydroponického pěstování v kontrolovaných podmínkách se vší jeho komplexností.

Na základě Smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze rozvíjíme a prohlubujeme poznání nejen v oblasti kultivace indoor konopí, ale rovněž ve využití moderních autonomních technologií, které tento proces zpřesní, zefektivní a v neposlední řadě optimalizují jeho náklady.

Tvoříme metodické manuály k jednotlivým kultivarům rostlin konopí tak, abychom byli schopni kvalifikovat a kvantifikovat zastoupení kanabinoidů a terpenů a zároveň uměli vyloučit kontaminaci nežádoucími látkami, plísněmi a škůdci. Tím jsme schopni dosahovat velmi vysoké kvality a uniformity sklizní.

V neposlední řadě se snažíme o propojení s experty napříč obory, které velmi úzce souvisí s využitím léčebného potenciálu konopí ať už ve smyslu jeho pěstování, zpracování, distribuce, či předepsání pacientům v požadované kvalitě.

Synteticky vyráběné kanabinoidy se v praxi příliš neosvědčují. Naproti tomu ty přírodní působí na organismus synergicky. To znamená, že jejich unikátní kombinace v rostlině přispívá k tomu, aby se projevil jejich plný léčebný účinek. Nejlépe to vysvětluje entourage efekt, kdy součet jednotlivých biologicky aktivních i neaktivních látek z konopí se násobí a působí na více úrovních zároveň, než jak by tomu bylo u izolátů jednotlivě. „Odborný výzkum i praxe ukazují, že využití léčebného konopí či výrobků z něj otevírá další možnosti léčby. Mimo jiné nabízí zmírnění nežádoucích účinků klasické léčby a také přináší možnosti zlepšení a udržení zdravotního stavu jako takového. Ve své praxi běžně kombinuji západní léčbu s konopnými extrakty s přírodními kanabinoidy,“ uvádí MUDr. Rodion Schwarz z Přílepské ordinace.

pěstování canabis

Média

SensiQure: Český vědec a technolog spojili síly, aby nastolili nový standard v pěstování konopí

Za vznikem nového projektu SensiQure stojí Ing. Jiří Velechovský, který se už 4 roky věnuje výzkumu léčebného konopí (primárně vlivu výživy a pěstebních faktorů na biosyntézu kanabinoidů) a Tomáš Mikula, který…

Přečíst článek

$
hydroponické farmy
SensiQure hodlá modernizovat pěstování léčebného konopí s vnitřními hydroponickými farmami

Laboratorní podmínky v pěstování rostlin jsou na vzestupu. Čeští vědci a technologové připravují hydroponickou farmu pro pěstování toho nejčistšího léčebného konopí.

Přečíst článek

$
Nová legislativa otevírá Čechům dveře do konopného byznysu. 

Jak to dopadne, když se spojí technolog Tomáš Mikula se zkušenostmi z vývoje 3D tiskáren a vnitřních hydroponických farem s vědcem Jiřím Velechovským, který zkoumá léčebné konopí v oblasti vlivu výživy a pěstebních faktorů na biosyntézu kanabinoidů? 

Přečíst článek

$
The overview of existing knowledge on medical cannabis plants growing

The use of cannabis for medicinal purposes dates back well before the era of modern medicine, but in recent years research into the use of medical cannabis in the medical and pharmaceutical sciences has grown significantly. 

Přečíst článek

$

14 + 15 =